مقدمه


مقدمه

این بخش از برنامه مهاجرتی استرالیا از بخش‌هایی است كه همه ساله عده بسیار زیادی را به خود جذب می‌كند.
برنامه مهاجرت از طریق  تخصص و مهارت‌های عمومی یكی ازابتكارات دولت استرالیاست كه به دنبال جذب افراد جوان با توان مهارتی بالاست تا بتوانند بسرعت به اقتصاد استرالیا رونق بخشند و باعث رونی و آبادانی این كشور گردند.

این برنامه  مهاجرتی مخصوص آن عده از مهاجرانی است كه در زمینه فعالیت خود، از تخصص، مهارت و كارآزمودگی خاصی بهره‌مند هستند و می‌توانند كمبودهای تخصصی و مهارتی استرالیا را رفع كنند.

تعدادی از ویزاهای برنامه مهاجرت عمومی، نیازی به حامی و پشتیبان در استرالیا ندارند.
تمامی افرادی كه متقاضی  مهاجرت به استرالیا از  طریق این برنامه مهاجرتی هستند باید:
  • کمتر از 50 سال سن داشته باشند
  •  آشنایی كامل به زبان انگلیسی داشته باشند و بتوانند از امتحاننات زبان، نمره مورد نیاز را کسب کنند
  •  دارای  تخصص و مهارت باشند.
  •  باید در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا، تخصص و مهارت متقاضی درج شده باشد.