مقدمه


مقدمه

برای تجار و صاحبان صنایع، ویزاهای مختلفی برای سفر به استرالیا وجود دارد. آنان می توانند برای شرکت در جلسات كوتاه مدت تجاری، پایه‌گذاری و تأسیس یك شركت جدید ، گسترش شعبه‌های شركت هایی که در استرالیا مشغول به کار هستند و یا به منظور سرمایه‌گذاری در استرالیا برای تشکیل پرونده و اخذ ویزا اقدام کنند.<ذق />